Początek inwestycji: październik 2015

Zakończenie inwestycji: grudzień 2020

 

 

 

 

Termomodernizacja budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Reymonta 4

Cel projektu

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie poprzez realizację prac termomodernizacyjnych wraz z realizacją działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej.

Beneficjent: Uniwersytet Jagielloński 

Planowane efekty

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku.

 

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

•Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynku

•Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz ciepłej wody użytkowej w wyniku termomodernizacji budynku oraz modernizację systemu grzewczego

•Podniesienie standardu użytkowania budynku przez użytkowników końcowych oraz obniżenie uciążliwości dla otoczenia poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery

•Obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektów poprzez wdrożenie ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań wpływających na zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię do ogrzewania, wentylacji i przygotowania c.w.u.

•Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi wydatkowanymi w ramach opłat za zużycie energii.

Wartość projektu

Wartość projektu: 30 194 185,40zł

Wkład Funduszy Europejskich

Wkład Funduszy Europejskich: 21 717 995,07zł

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w związku z realizacją projektu.

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:


a)      specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
 
b)      elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej:  
             
Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020