Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozbudowa MCB

Podstawowym celem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejącego obiektu zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej oraz spełnienie zakresu wymagań Użytkownika, dotyczących funkcji i wyposażenia pomieszczeń.

W celu zwiększenia ilości pracowni badawczych oraz pomieszczeń laboratoryjnych, zaplanowano przebudowę i rozbudowę kondygnacji naziemnych budynku od strony wschodniej w oparciu o istniejący układ komunikacji wewnętrznej budynku - klatki schodowe, dźwigi osobowe i osobowo/towarowe.

Analogiczne do istniejącego układu funkcjonalnego na poszczególnych kondygnacjach zaplanowano:

  • Parter: wejście główne do budynku usytuowane od wschodniej strony budynku wraz holem wejściowym, pochylnią przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych, salą konferencyjną, szatnią, toaletami, recepcją oraz pomieszczeniami technicznymi;
  • Piętro I i II zostały przeznaczone na pracownie badawcze oraz laboratoria;
  • Piętro III budynku zostało przeznaczone na pomieszczenia cichej pracy, pomieszczenia przeznaczone do prac zespołowych dla wszystkich osób zatrudnionych w budynku MCB, pomieszczenia socjalne oraz sanitarne;
  • Na dachu części rozbudowywanej budynku usytuowano centrale wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – dach częściowo zielony.

Ponadto przedmiotem opracowania jest modyfikacja terenu bezpośrednio przyległego do budynku, w ramach, której planuje się korektę istniejącego układu miejsc postojowych, ciągu pieszo-jezdnego, terenów zieleni urządzonej wraz ze ścieżkami spacerowymi i miejscami rekreacji.