Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozbudowa NCPS SOLARIS UJ

Zakres inwestycji:

  • rozbiórka części obiektu od strony wschodniej kolidującej z planowaną rozbudową
  • powiększenie segmentu C budynku w kierunku północnym, wschodnim i południowym o następujące części:
  • przedłużenie istniejącej hali badawczej w kierunku wschodnim wraz z przyległymi pomieszczeniami laboratoryjnymi, badawczymi, biurowymi, sanitarnymi, socjalnymi i technicznymi
  • rozbudowę w kierunku południowym o pomieszczenia biurowe, sanitarne, techniczne i warsztatowe
  • rozbudowę istniejącej hali badawczej w kierunku północnym o pomieszczenia stacji transformatorowej