Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Małe Paderevianum

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania trzech ostatnich kondygnacji z funkcji mieszkalnej na naukowo-dydaktyczną budynku Małego Paderevianum wraz z budową instalacji wewnętrznych.
Budynek został oddany do użytkowania w latach 70-tych XX w. Zgodnie z projektem obiekt miał dwie funkcje: parter oraz I-e i II-ie piętro miało przeznaczenie naukowo-dydaktyczne, III-e, IV-te i V piętro funkcję mieszkalną (hotel asystencki). Użytkownikiem obiektu był Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Celem inwestycji jest kompleksowa przebudowa oraz modernizacja budynku, która ma doprowadzić do spełnienia obecnie obowiązujących przepisów i standardów techniczno-budowlanych oraz wymogów Użytkowników, a także podniesienie standardu przestrzennego i użytkowego obiektu ze względu na zmianę funkcji.

W ramach przebudowy planuje się min. zamianę układu pomieszczeń, wyznaczenie nowej przestrzeni komunikacyjnej, w tym budowę nowej wewnętrznej klatki schodowej, wyposażenie budynku w windę, pełną wymianę instalacji wewnętrznych, termomodernizację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej a także wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru.

Inwestycja wchodzi w skład powstającego Kampusu Wydziału Filologicznego UJ. W budynku Małego Paderevianum zlokalizowane zostaną pomieszczenia Instytutów Wydziału Filologicznego UJ, głównie Instytutu Filologii Klasycznej (IFK) oraz Językoznawstwa (IJ).

  • Na parterze wydzielony zostanie nowy hol, sala wykładowa 49 osobowa oraz biblioteka z czytelnią.
  • Na I i II piętrze projektuje się sale dydaktyczne o różnej liczebności od 12 do 18 studentów.
  • Trzy ostatnie kondygnacje (III, IV i V piętro) przeznaczono na pokoje pracowników Instytutu Językoznawstwa i Instytutu Filologii Klasycznej, sekretariaty, pokoje dyrekcji oraz 8-osobowe sale dydaktyczne.